Konkurenčno pravo

Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) bo skladno s sprejetimi zavezami, kot izhaja iz odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) št. 3062-25/2015-789 z dne 26. 7. 2019, organizirala Učno delavnico o pravilih konkurenčnega prava.