Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.