Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.

   

  Izobraževanje obsega 120 šolskih ur. Posamezno strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika ter na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpolnjevanje za magistre farmacije v letu 2021 z naslovom Virusne okužbe in cepljenje

  Preskrba s parenteralno prehrano pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.