Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.

   

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  V skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 76/31. 5. 2022) in v skladu s programom pripravništva za poklic magister farmacije in programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, organizira Lekarniška zbornica Slovenije seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike.

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2023 z naslovom Prepoznavanje in zdravljenje izbranih bolezni srca in ožilja, II. del

  Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno vsem farmacevtskim strokovnim delavcem in ostalim zaposlenim v lekarniški dejavnosti, ki so odgovorni oziroma vpeti v vzdrževanje sistema kakovosti pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.

   

  Izobraževanje za pridobitev kompetence cepljenja.

  Preskrba s parenteralno prehrano pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.