Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Izobraževanje obsega 120 šolskih ur. Posamezno strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika ter na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

  Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) bo skladno s sprejetimi zavezami, kot izhaja iz odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) št. 3062-25/2015-789 z dne 26. 7. 2019, organizirala Učno delavnico o pravilih konkurenčnega prava.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  V skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 47/2018 in št. 150/2020) in v skladu s programom pripravništva za poklic magister farmacije in programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, organizira Lekarniška zbornica Slovenije seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike.

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2020 z naslovom Biološka in podobna biološka zdravila

  Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2020 z naslovom Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih težav

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.