Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Izobraževanje obsega 120 šolskih ur. Posamezno strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika ter na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2020 z naslovom Biološka in podobna biološka zdravila

  Strokovno izpopolnjevanje z naslovom »Uspešno vodenje lekarn in lekarniške dejavnosti« je namenjeno vodilnim kadrom v lekarništvu (direktorjem, vodjem lekarn in podružnic, koncesionarjem) ter njihovim strokovnim sodelavcem.

   

  Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2020 z naslovom Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih težav

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.