Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) bo skladno s sprejetimi zavezami, kot izhaja iz odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) št. 3062-25/2015-789 z dne 26. 7. 2019, organizirala Učno delavnico o pravilih konkurenčnega prava.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2020 z naslovom Biološka in podobna biološka zdravila

  Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2020 z naslovom Svetovanje pri samozdravljenju urogenitalnih težav