V skladu s programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica, določenim v Prilogi 1 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22, 58/23 in 97/23) Lekarniška zbornica Slovenije organizira Seminar LZS za pripravnike farmacevtske tehnike.

Seminarja za pripravnike se lahko udeležijo tudi pripravniki magistri farmacije (program pripravništva za poklic magister farmacije poteka skladno z individualnim programom usposabljanja, ki ga pripravi izvajalec pripravništva in na katerega je Ministrstvo za zdravje podalo soglasje).