V skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 76/31. 5. 2022) in v skladu s programom pripravništva za poklic magister farmacije in programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, organizira Lekarniška zbornica Slovenije seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike.