Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije 

Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2020 z naslovom Biološka in podobna biološka zdravila

Strokovno izpopolnjevanje z naslovom »Uspešno vodenje lekarn in lekarniške dejavnosti« je namenjeno vodilnim kadrom v lekarništvu (direktorjem, vodjem lekarn in podružnic, koncesionarjem) ter njihovim strokovnim sodelavcem.