Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije 

Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2022 z naslovom Prepoznavanje in zdravljenje izbranih bolezni srca in ožilja

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno vsem farmacevtskim strokovnim delavcem in ostalim zaposlenim v lekarniški dejavnosti, ki so odgovorni oziroma vpeti v vzdrževanje sistema kakovosti pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.