Program bo izveden v obliki predavanj in e-izobraževanja v skupnem obsegu 120 šolskih ur. Posamično strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika, na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.

 

Izobraževanje obsega 120 šolskih ur. Posamezno strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika ter na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.