Program bo izveden v obliki predavanj in e-izobraževanja v skupnem obsegu 120 šolskih ur. Posamično strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika, na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.