Mentorji v lekarniški dejavnosti.

Letošnje strokovno izpopolnjevanje za mentorje v lekarniški dejavnosti je poleg mentorjem pripravnikom, dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, specializantom in kolegom na strokovnem uvajanju ali tistim, ki bi to želeli postati, namenjeno tudi ostalim magistrom farmacije v lekarniški dejavnosti, ki bi želeli prispevati k odličnosti lekarniške farmacije z raziskovalnim delom v lekarni ali kot mentorji oz. somentorji pri raziskovalnih, diplomskih oz. magistrskih nalogah.

Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.