Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarrecept_zdravilaniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija