Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Available courses

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Lekarniška zbornica Slovenije (LZS) bo skladno s sprejetimi zavezami, kot izhaja iz odločbe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) št. 3062-25/2015-789 z dne 26. 7. 2019, organizirala Učno delavnico o pravilih konkurenčnega prava.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Onkološka farmacija

  V skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 47/2018) in v skladu s programom pripravništva za poklic magister farmacije in programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, organizira Lekarniška zbornica Slovenije seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike.

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.