Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Dogodek je namenjen izvajalcem storitve PUZ (magistrom farmacije z licenco in kompetenco za opravljanje storitve PUZ).

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  • 1. termin: torek, 22. 11. 2022
  • 2. termin (ponovitev): petek, 25. 11. 2022
  • 3. termin (ponovitev): torek, 29. 11. 2022

  Učna delavnica je namenjena vsem mentorjem v lekarniški dejavnosti (mentorjem pripravnikom, dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, specializantom ter mentorjem kolegom na strokovnem uvajanju), udeležijo pa se jo lahko tudi tisti, ki bi želeli postati mentorji ali pridobiti dodatna znanja in veščine na pedagoško – andragoškem področju.

  Strokovni posvet Sodobni izzivi onkološke farmacije 2022

  Onkološka farmacija

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2022 z naslovom Prepoznavanje in zdravljenje izbranih bolezni srca in ožilja

  Izobraževanje za pridobitev kompetence cepljenja.

  Preskrba s parenteralno prehrano pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

  Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2022 z naslovom Samozdravljenje pri otrocih

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.