Dobrodošli

Dobrodošli v e-učilnico Lekarniške zbornice Slovenije.

  Predmeti na voljo

  Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

  Dogodek je namenjen izvajalcem storitve PUZ (magistrom farmacije z licenco in kompetenco za opravljanje storitve PUZ).

  Osrednja tema letošnjega letnega srečanje izvajalcev storitve FTP je priprava strokovnega in komunikacijsko učinkovitega farmakoterapijskega izvida ter s tem povezana komunikacija z zdravnikom in bolnikom.

  Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

  Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

  Letošnje strokovno izpopolnjevanje za mentorje v lekarniški dejavnosti je poleg mentorjem pripravnikom, dijakom in študentom na praktičnem usposabljanju, specializantom in kolegom na strokovnem uvajanju ali tistim, ki bi to želeli postati, namenjeno tudi ostalim magistrom farmacije v lekarniški dejavnosti, ki bi želeli prispevati k odličnosti lekarniške farmacije z raziskovalnim delom v lekarni ali kot mentorji oz. somentorji pri raziskovalnih, diplomskih oz. magistrskih nalogah.

  Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

  Strokovni posvet Sodobni izzivi onkološke farmacije 2021

  Onkološka farmacija

  V skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur. l. RS št. 47/2018 in št. 150/2020) in v skladu s programom pripravništva za poklic magister farmacije in programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik, organizira Lekarniška zbornica Slovenije seminar za pripravnike magistre farmacije in pripravnike farmacevtske tehnike.

  Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

  Strokovno izpolnjevanje za magistre farmacije v letu 2021 z naslovom Virusne okužbe in cepljenje

  Izobraževanje za pridobitev kompetence cepljenja.

  Preskrba s parenteralno prehrano pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

  Strokovno izpopolnjevanje  inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2021 z naslovom Samozdravljenje med nosečnostjo in v poporodnem obdobju

  Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.