Predmeti na voljo

Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2024 z naslovom Bolečina in izbrane nevrološke bolezni

Predmet je namenjen usposabljanju moderatorjev za program Farmacetska skrb - hipertenzija in sladkorna bolezen

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno magistrom farmacije, ki so uspešno zaključili izobraževanje iz homeopatije po osnovnem programu.

 

Izobraževanje obsega 120 šolskih ur. Posamezno strokovno področje (sklop) obsega 10 šolskih ur, ki ga udeleženci obravnavajo v obliki e-predstavitev, z izpolnjevanjem e-vprašalnika ter na predavanjih in delavnicah s praktičnimi primeri.

Izobraževanje za pridobitev kompetence za storitev farmakoterapijski pregled (FTP)

Izobraževanje za kognitivno storitev "Pregled uporabe zdravil" (PUZ)

Predmet je namenjen udeležencem učnih delavnic za mentorje v lekarniški dejavnosti in mentorjem študentov in dijakov v lekarniški dejavnosti.

Onkološka farmacija

 

V skladu s programom pripravništva za poklic farmacevtski tehnik/farmacevtska tehnica, določenim v Prilogi 1 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 76/22, 58/23 in 97/23) Lekarniška zbornica Slovenije organizira Seminar LZS za pripravnike farmacevtske tehnike.

Seminarja za pripravnike se lahko udeležijo tudi pripravniki magistri farmacije (program pripravništva za poklic magister farmacije poteka skladno z individualnim programom usposabljanja, ki ga pripravi izvajalec pripravništva in na katerega je Ministrstvo za zdravje podalo soglasje).

 

 

Specializacije za magistre farmacije so urejene s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije. Le-ta ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije.

V predmetu so objavljena gradiva pomembna za izvajanje storitev brezšivne skrbi na vseh treh ravneh lekarniške dejavnosti.


Strokovno izpopolnjevanje za magistre farmacije v letu 2023 z naslovom Prepoznavanje in zdravljenje izbranih bolezni srca in ožilja, II. del

Strokovno izpopolnjevanje je namenjeno vsem farmacevtskim strokovnim delavcem in ostalim zaposlenim v lekarniški dejavnosti, ki so odgovorni oziroma vpeti v vzdrževanje sistema kakovosti pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.

 

Izobraževanje za pridobitev kompetence cepljenja.

Preskrba s parenteralno prehrano pri izvajalcih lekarniške dejavnosti na primarni ravni.

Strokovno izpopolnjevanje inženirjev farmacije in farmacevtskih tehnikov v letu 2023 z naslovom Samozdravljenje pogostejših bolezni in težav starostnikov

V okviru Evropskega meseca o kibervanosti, smo vam v sodelovanju z Nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost (SI-CERT), in njihovega programa ozaveščanja Varni na internetu pripravili izobraževalna gradiva glede ozaveščanja na področju prepoznave spletnih goljufij.


Predmet je namenjen razpravi, diskusijam, izmenjevanjem mnenj in gradiv iz področja računovodstva v javnih lekarniških zavodih.